25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 368, 369, 370, 371 şi 372 din 20 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 368 din 20 mai 2014 (M.Of. nr. 368/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 70/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Decretul nr. 415/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 163/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Decizia nr. 164/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250, art. 253, art. 257 şi art. 278^1 alin. 7 din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 398/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 167/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Tălpeanu Victoriţa, director executiv al Societăţii PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 168/2014 privind sancţionarea Societăţii PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 169/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Alexandru Istocescu, director executiv al Societăţii SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 170/2014 privind sancţionarea Societăţii SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

REPUBLICĂRI

Legea nr. 1(r1)/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 369 din 20 mai 2014 (M.Of. nr. 369/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 370 din 20 mai 2014 (M.Of. nr. 370/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 92/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 307/2014 privind aprobarea stemei municipiului Iaşi, judeţul Iaşi
Hotărârea nr. 339/2014 privind aprobarea stemei comunei Cicârlău, judeţul Maramureş
Hotărârea nr. 340/2014 privind aprobarea stemei oraşului Ghimbav, judeţul Braşov
Hotărârea nr. 354/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Comana şi Moieciu, judeţul Braşov
Hotărârea nr. 355/2014 privind aprobarea stemei comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
Hotărârea nr. 356/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Ususău, judeţul Arad
Hotărârea nr. 357/2014 privind aprobarea stemei comunei Treznea, judeţul Sălaj
Hotărârea nr. 358/2014 privind aprobarea stemei municipiului Medgidia, judeţul Constanţa

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 511/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 371 din 20 mai 2014 (M.Of. nr. 371/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 105/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona “Parcul Bordei”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV – 2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Ordinul nr. 342/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GENERAL CREDIT IFN – S.A.
Ordinul nr. 344/2014 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING LEASE ROMANIA IFN – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 165/2014 privind sancţionarea Societăţii CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 171/2014 privind sancţionarea Societăţii ONEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 175/2014 privind sancţionarea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 176/2014 privind sancţionarea Societăţii DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 372 din 20 mai 2014 (M.Of. nr. 372/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 405/2014 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare externe de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia şi pentru Bosnia şi Herţegovina şi a asistenţei internaţionale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 204/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură de către domnul Marius-Iulian Carabulea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 554/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement
Ordinul nr. 706/2014 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu