20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 36, 37, 38 şi 39 din 16 şi 17 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 36 din 16 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 36/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 37 din 16 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 37/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 361/2013 privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

Decretul nr. 1106/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 38 din 17 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 38/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1094/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

Hotărârea nr. 10/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 646/2013 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi „admis“ la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Ordinul nr. 5645/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 39 din 17 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 39/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI

Hotărârea nr. 13/294/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor nr. 1/1995

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu