18 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 356, 357, 358 şi 359 din 25 mai 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 356 din 25 mai 2015 (M.Of. nr. 356/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 91/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi f) şi art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012;
 • Ordinul MDRAP nr. 775/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ”, indicativ GP 079-2014.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 6/2015 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 21/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Monetăriei Statului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 357 din 25 mai 2015 (M.Of. nr. 357/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 116/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;
 • Decretul nr. 478/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;
 • Decretul nr. 482/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 483/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 484/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 485/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 343/2015 privind aprobarea obiectivului de investiţii “Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia;
 • Hotărârea nr. 344/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 76/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ – S.A.;
 • Ordinul nr. 77/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 358 din 25 mai 2015 (M.Of. nr. 358/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 615/567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii;
 • Ordinul MFE nr. 1955/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, aferent axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”;
 • Ordinul MFE nr. 1.958/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 359 din 25 mai 2015 (M.Of. nr. 359/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 350/2015 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003;
 • Hotărârea nr. 352/2015 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov;
 • Hotărârea nr. 355/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 103/2015 privind acreditarea Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 475/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006;
 • Hotărârea nr. 476/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012;
 • Hotărârea nr. 477/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 7/2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestini de drept în materie penală).

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu