19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 353, 354 şi 355 din 14 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 353 din 14 mai 2014 (M.Of. nr. 353/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Decretul nr. 412/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 154/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 89/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 359/2014 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014-14 mai 2015
Ordinul nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare
Ordinul nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval – serviciul de siguranţă remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 354 din 14 mai 2014 (M.Of. nr. 354/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 515/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
Ordinul nr. 518/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Ortopedie I şi Ortopedie II, pentru activitatea de prelevare capete femurale de la donator viu şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii
Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 355 din 14 mai 2014 (M.Of. nr. 355/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 64/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
Decretul nr. 409/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
Decretul nr. 410/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Decretul nr. 414/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 136/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 159/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 381/2014 privind suplimentarea bugetului aprobat Curţii de Conturi pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
Hotărârea nr. 382/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Hotărârea nr. 383/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 719/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu