25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 352 din 14 iunie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 352 din 14 iunie 2013 (M.Of. 352/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

• Hotărârea nr. 31/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] şi (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 – COM (2013) 226 final;

• Hotărârea nr. 32/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] – COM (2013) 245 final;

• Hotărârea nr. 33/2013 cu privire la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului – COM (2013) 246 final;

• Hotărârea nr. 34/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 153 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

• Decizia nr. 186 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;

• Decizia nr. 197 din 9 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 338/2013 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007;

• Hotărârea nr. 343/2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

• Decizia nr. 234/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorel Fronea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor;

• Decizia nr. 239/2013 pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Drăgan în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu