24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 350 şi 351 din 13 iunie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 350 din 13 iunie 2013 (M.Of. 350/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Decizia nr. 206/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedură penală;
  • Opinie concurentă.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

  • Decizia nr. 236/2013 privind numirea domnului Mihail Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
  • Decizia nr. 235/2013 privind eliberarea domnului Ovidiu Dranga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
  • Decizia nr. 237/2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Guvernului din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  • Decizia nr. 238/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

* ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

*

  • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Harghita care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

***

În Monitorul Oficial nr. 351 din 13 iunie 2013 (M.Of. 351/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 342/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
  • Hotărârea nr. 347/2013 privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) – Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 606/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Actele pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu