25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 329, 330, 331, 332, 333 şi 334 din 7 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 329 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 329/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 404/2014 privind conferirea unor decoraţii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 369/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent
Hotărârea nr. 370/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun
Hotărârea nr. 371/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin
Hotărârea nr. 372/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan
Hotărârea nr. 373/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 190/528/598/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” – S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.
Ordinul nr. 466/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 14/2014 privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 330 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 330/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 56/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
Decretul nr. 396/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 342/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 64/2014 privind aprobarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 331 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 331/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 60/2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013
Acordul-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte
Decretul nr. 400/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 332 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 332/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014
Hotărârea nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Hotărârea nr. 346/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale
Hotărârea nr. 347/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
Hotărârea nr. 352/2014 pentru abrogarea pct. 1 al lit. (a) din secţiunea II a părţii A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 333 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 333/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 375/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 334 din 7 mai 2014 (M.Of. nr. 334/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 348/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 350/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Hotărârea nr. 351/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu