24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 326, 327 şi 328 din 6 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 326 din 6 mai 2014 (M.Of. nr. 326/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
Decretul nr. 361/2014 pentru promulgarea Legii privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 52/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009
Ordinul nr. 617/2014 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de carne

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI

Hotărârea nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 327 din 6 mai 2014 (M.Of. nr. 327/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 54/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Decretul nr. 394/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Legea nr. 61/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Decretul nr. 401/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 192/2014 pentru eliberarea domnului Costin Mihalache din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Decizia nr. 193/2014 privind numirea în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea atribuţiilor domnului Costin Mihalache
Decizia nr. 194/2014 privind numirea doamnei Andreea Claudia Popescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Decizia nr. 195/2014 privind numirea doamnei Lenuţa Ichim în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Decizia nr. 196/2014 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Vasile Alecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia nr. 197/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor
Decizia nr. 198/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul nr. 242/602/465/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Unitatea de Execuţie Foraje Motru” – S.A.
Ordinul nr. 245/596/463/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea “Hidro Tarniţa” – S.A.
Ordinul nr. 585/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 328 din 6 mai 2014 (M.Of. nr. 328/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Decretul nr. 402/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 7/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 7-8 mai 2014

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 374/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 996/2014 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Decizia nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

• Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu