20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 32, 33, 34 şi 35 din 15 şi 16 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 32 din 15 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 32/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1085/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave“ la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

Hotărârea nr. 1132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

Hotărârea nr. 16/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

Hotărârea nr. 17/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 2/2014 privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

Circulara nr. 3/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014

Circulara nr. 4/2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

Circulara nr. 5/2014 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 120/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, în anexă

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 33 din 16 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 33/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu

Hotărârea nr. 8/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea

Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş

Hotărârea nr. 12/2014 privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 16/2014 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR

Hotărârea nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 52/2013 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitaţii, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 34 din 16 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 34/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1154/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2560/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu

Ordinul nr. 2732/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional „Peleş“ – Sinaia

Ordinul nr. 2733/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

Ordinul nr. 2734/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu

Ordinul nr. 2735/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Ordinul nr. 2736/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

Ordinul nr. 2737/2013 pentru acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore“ – Pictor şi Colecţionar din Bucureşti

Ordinul nr. 2738/2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din Bucureşti

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 35 din 16 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 35/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 466/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII intitulat „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

Decizia nr. 472/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4078/C/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu