23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 316 şi 317 din 31 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 316 din 31 mai 2013 (M.Of. 316/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 230/2013 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări.

*** 

În Monitorul Oficial nr. 317 din 31 mai 2013 (M.Of. 317/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 19/2013 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților.   

* DECRETE

 Decretul nr. 575/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător. 

* DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI   

Decizia nr. 106 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști; 

Decizia nr. 199 din 9 aprilie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. 

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1760/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. 

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu