19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 313 şi 314 din 30 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013 (M.Of. 313/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 27/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 28/2013 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză COM (2013) 147 final.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 692/2013 al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se  stabilește încadrarea în grad de handicap;  
 • Ordinul nr. 1231/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de faună sălbatică.

* ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI       

 • Circulara nr. 10/2013 privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor  electorale – Partidul Conservator.

* RECTIFICĂRI

 • Rectificarea din 30.05.2013 privind anexa nr. 3 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014.

***

În Monitorul Oficial nr. 314 din 30 mai 2013 (M.Of. 314/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) și art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 • Hotărârea nr. 299/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Registrul Auto  Român”,  aflată  sub  autoritatea  Ministerului Transporturilor.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1318/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu