24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 309 şi 310 din 29 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 309 din 29 mai 2013 (M.Of. nr. 309/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 561/2013 privind eliberarea  din funcție a unui procuror;

Decretul nr. 562/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 563/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 564/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 565/2013 privind eliberarea din funcție a unui judecător;

Decretul nr. 566/2013 privind eliberarea din funcție a unui procuror.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012, precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011, aprobată  prin  Decizia  Consiliului  director  al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011;

Hotărârea nr. 294/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 și la București la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) și prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 martie  2013  și  11  martie  2013,  la  Acordul  de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului „Economia bazată   pe   cunoaștere”, semnat la București la 8 decembrie 2005.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 197/677/600/2013 al ministrului pentru societatea informațională, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale „Romfilatelia” — S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A.;

Ordinul nr. 1926/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistență tehnică a Programului operațional  comun  România – Ucraina – Republica Moldova 2007 -2013. 

* ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

Lista nr. 3/2013 privind partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații independenți care au depus până la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 26 mai 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

***

În Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013 (M.Of. nr. 310/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Decretul nr. 574/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

* HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Hotărârea nr. 18/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 659/2013 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. I—V la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști   și   farmaciști,   precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora;

Ordinul nr. 942/471/653/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și  turismului  și  al  ministrului  finanțelor  publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli  urbani  de  creștere”  din  cadrul  Programului operațional regional 2007 – 2013;

Ordinul nr. 1912/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societății „Parc Industrial HIT” — S.R.L..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu