16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 308, 309, 310 şi 311 din 25 şi 28 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 308 din 25 aprilie 2014 (M.Of. nr. 308/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 110/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Decizia nr. 114/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotărârea nr. 319/2014 privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Hotărârea nr. 320/2014 privind promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă: Pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoana şi râul Teleorman în satul Beiu
Hotărârea nr. 321/2014 privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 309 din 25 aprilie 2014 (M.Of. nr. 309/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 6/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26 aprilie-3 mai 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 99/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 112/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Decizia nr. 113/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 63/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 310 din 28 aprilie 2014 (M.Of. nr. 310/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 391/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor general de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, a unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne
Decretul nr. 392/2014 privind conferirea unor decoraţii

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 96/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Decizia nr. 97/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194, 197 şi 200 din Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 311/2014 pentru completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea în Cauza Flueraş împotriva României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 311 din 28 aprilie 2014 (M.Of. nr. 311/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 67/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 302/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2013
Acord între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică
Hotărârea nr. 305/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea nr. 312/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 313/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Oil Terminal“ – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 314/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 258/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu