16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 304, 305, 306 şi 307 din 24 şi 25 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 304 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 304/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 30/2014 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 final

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 74/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 416/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”
Ordinul nr. 427/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
Ordinul nr. 428/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Rutiere Române – ARR

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 510/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 305 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 305/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
Hotărârea nr. 315/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

REPUBLICĂRI

Legea nr. 364(r1)/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 306 din 25 aprilie 2014 (M.Of. nr. 306/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 62/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
Decizia nr. 68/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 150 alin. 1 şi ale art. 237 alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968
Decizia nr. 69/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 494/179/2014 privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013″
Ordinul nr. 2193/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”
Ordinul nr. 2194/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
Ordinul nr. 2195/2014 pentru acreditarea Complexului Muzeal Naţional “Moldova”
Ordinul nr. 2196/2014 pentru acreditarea Muzeului de Artă Cluj-Napoca
Ordinul nr. 2197/2014 pentru acreditarea Muzeului Naţional Bran
Ordinul nr. 2198/2014 pentru acreditarea Muzeului “Sfântul Nicodim”
Ordinul nr. 2199/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic “Mânăstirea Bizere” – punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul Arad
Ordinul nr. 2200/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a “Palatului Poştelor” din municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 14, judeţul Sibiu

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora
Norma nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 307 din 25 aprilie 2014 (M.Of. nr. 307/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 50/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană
Decretul nr. 384/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 87/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 187/2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

REPUBLICĂRI

Legea nr. 218(r1)/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Un comentariu

  • Răspunde
    maria
    aprilie 26 2014

    in 11 august implinesc 59 ani in romania ani cotizati 14 ani 8 luni si 11 zile iar in España am 5 ani si 5 luni as vrea sa stiu la limita de virsta cu ce pensie voi putea iesi si incepind cu ce data pot depune actele necesare
    va mulumesc anticipat maria radu

Scrie un comentariu