21 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 299, 300, 301, 302 şi 303 din 23 şi 24 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 299 din 23 aprilie 2014 (M.Of. nr. 299/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 308/2014 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Grosu Corneliu
Hotărârea nr. 309/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin
Hotărârea nr. 310/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 177/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 300 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 300/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 42/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

REPUBLICĂRI

Hotărârea nr. 1352(r1)/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 301 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 301/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 47/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
Decretul nr. 381/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
Decretul nr. 382/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic
Legea nr. 49/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială “UCM” – S.A. Reşiţa
Decretul nr. 383/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială “UCM” – S.A. Reşiţa
Legea nr. 52/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
Decretul nr. 386/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
Legea nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Decretul nr. 387/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 52/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 54/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 302 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 302/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 388/2014 privind conferirea unor decoraţii
Decretul nr. 389/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 286/2014 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia
Hotărârea nr. 287/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 289/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extinderea secţiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică” – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Hotărârea nr. 292/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Băiţa” – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 293/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea nr. 294/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 303 din 24 aprilie 2014 (M.Of. nr. 303/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Decizia nr. 5/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 180/2014 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii
Decizia nr. 181/2014 privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
Decizia nr. 182/2014 privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
Decizia nr. 183/2014 privind numirea doamnei Liliana Preoteasa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
Decizia nr. 184/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
Decizia nr. 185/2014 privind numirea doamnei Claudiţa Selavărdeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
Decizia nr. 186/2014 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 2/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara
Ordinul nr. 70/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
Ordinul nr. 474/426/137/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
Ordinul nr. 516/2014 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea TOHAN – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.
Ordinul nr. 614/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu