18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 295 şi 296 din 23 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 295 din 23 mai 2013 (M.Of. 295/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 45/2013 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecția și expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare și a Normelor tehnice medicale și psihologice specifice aferente;

Ordinul nr. 54/2013 al ministrului  afacerilor  interne  pentru aprobarea  Regulamentului  de organizare și funcționare al Direcției informare și relații publice;

Ordinul nr. 691/261/2013 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

* ACTE ALE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

Hotărârea nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012;

Hotărârea nr. 8/2013 privind  aprobarea  documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința anuală ordinară a Camerei Consultanților Fiscali din 27 aprilie 2013.

* RECTIFICĂRI

Rectificarea din 23.05.2013 privind Hotărârea Guvernului nr. 185/2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 296 din 23 mai 2013 (M.Of. 296/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 24/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului   European și al   Consiliului   de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate – COM (2013) 155 final;

Hotărârea nr. 26/2013 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul  Senatului,  aprobat  prin  Hotărârea Senatului nr. 28/2005.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 164 din 12 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e)  din  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse  prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de securitate cibernetică. 

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 66/2013 al ministrului afacerilor interne privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Ordinul nr. 1897/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societății Comerciale „Parc Industrial Fetești” — S.A.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu