23 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 294, 295, 296, 297 şi 298 din 22 şi 23 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 294 din 22 aprilie 2014 (M.Of. nr. 294/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 301/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 64/2014 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 198/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
Ordinul nr. 286/2014 pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010
Ordinul nr. 408/2014 pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 9/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Hotărârea nr. 5/2014 privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 284/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 295 din 23 aprilie 2014 (M.Of. nr. 295/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 42/2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
Rezoluţia MSC.266(84), adoptată la 13 mai 2008, privind Codul de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială
Decretul nr. 360/2014 pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
Decretul nr. 380/2014 privind rechemarea unui ambasador

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 59/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

Hotărârea nr. 2/2014 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 296 din 23 aprilie 2014 (M.Of. nr. 296/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 157/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 264/2014 privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov
Hotărârea nr. 273/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani
Hotărârea nr. 278/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 295/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 506/2014 pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 297 din 23 aprilie 2014 (M.Of. nr. 297/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 57/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din Codul civil
Decizia nr. 58/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 21^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 103/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Decizia nr. 104/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 288/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
Hotărârea nr. 296/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

REPUBLICĂRI

Legea nr. 402(r1)/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 298 din 23 aprilie 2014 (M.Of. nr. 298/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 178/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Decizia nr. 179/2014 privind acordarea calităţii de Înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii doamnei Ana Birchall

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 6/2014 privind aplicarea Ghidurilor şi recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu