25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 291 şi 292 din 22 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 291 din 22 mai 2013 (M.Of. 291/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 25/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

* DECRETE

Decretul nr. 545/2013 privind acreditarea unui ambasador;

Decretul nr. 546/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 547/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 548/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 549/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 550/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 551/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 552/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 553/2013  privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 554/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 555/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 556/2013 privind rechemarea unui ambasador;

Decretul nr. 557/2013 privind rechemarea unui ambasador.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 269/2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 874/2013 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu handicap pentru anul 2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 292 din 22 mai 2013 (M.Of. 292/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Hotărârea nr. 15/2013 privind demisia unui secretar al Camerei Deputaților.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 179 din 28 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală;

Decizia nr. 181 din 28 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală. 

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2013—2014;

Hotărârea nr. 277/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2013 pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013. 

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu