23 Ianuarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 290 din 22 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 290 din 22 mai 2013 (M.Of. 290/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 Hotărârea nr. 16/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;

 Hotărârea nr. 17/2013 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor.

DECRETE

• Decretul nr. 534/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 535/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 536/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 537/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 538/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 539/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 540/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 541/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 542/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 543/2013 privind numirea unui procuror;

• Decretul nr. 544/2013 privind numirea unui procuror.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 101 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 270/2013 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 614/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

• Ordinul nr. 788/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. III din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.640/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

• Ordinul nr. 2/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012.

*

• Rectificarea din 22.05.2013 privind Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2013

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu