18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 29, 30 şi 31 din 15 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 29 din 15 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 29/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1150/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

Hotărârea nr. 1151/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Hotărârea nr. 1152/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 30 din 15 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 30/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 473/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 181/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 31 din 15 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 31/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

Decretul nr. 5/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 1/2014 pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Decizia nr. 2/2014 privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

Decizia nr. 3/2014 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Comentarii

Scrie un comentariu