23 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 29, 30, 31, 32 şi 33 din 11 ianuarie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 29 din 11 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 29/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat;
 • Ordinul MECS nr. 3004/2016 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 30 din 11 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 30/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 2/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1029/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani;
 • Ordinul ANCPI nr. 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;
 • Ordinul MMAP nr. 2421/2016 privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 31 din 11 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 31/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 2352/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01;
 • Ordinul MECS nr. 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ – preşcolar, primar, gimnazial şi liceal – şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică – gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani;
 • Ordinul MECS nr. 6180/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Câmpeni;
 • Ordinul MECS nr. 6181/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Angels” din localitatea Păuleşti;
 • Ordinul MECS nr. 6182/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Fun – Tastic Kids” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 6183/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ana” din localitatea Săpânţa;
 • Ordinul MECS nr. 6185/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Româno-Finlandeză” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 6187/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal “Madona Dudu” din municipiul Craiova;
 • Ordinul MECS nr. 6188/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Anastasya” din localitatea Corbeanca.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 105/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 32 din 11 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 32/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 40/2017 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei;
 • Decizia nr. 41/2017 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;
 • Instrucţiunea ANAP nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • Ordinul ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 33 din 11 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 33/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 42/2017 pentru eliberarea domnului Aristotel Marius Jude din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei;
 • Decizia nr. 43/2017 pentru numirea domnului Doru Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei;
 • Decizia nr. 44/2017 privind eliberarea doamnei Niculina Tâlvăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 45/2017 privind numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 46/2017 privind numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 47/2017 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
 • Decizia nr. 48/2017 privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
 • Decizia nr. 49/2017 pentru eliberarea domnului Adrian Baboi-Stroe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe;
 • Ordinul MADR nr. 3/2017 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu