18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 288 şi 289 din 22 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 288 din 22 mai 2013 (M.Of. 288/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 124 din 7 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 248/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Centrul social cu destinație multifuncțională «BUCURIA» Iași”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială;

Hotărârea nr. 250/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice;  

Hotărârea nr. 251/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe  anul  2013  al  Companiei  Naționale „Imprimeria Națională” — S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.       

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE    

Ordinul nr. 768/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galați și a portului Tulcea, aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați, inclusiv zonele libere adiacente.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI            

Hotărârea din 17 iunie 2008 în Cauza Irimia împotriva României.

* ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 11/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2013;

Circulara nr. 12/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în euro începând  cu  perioada  de  aplicare  24  aprilie – 23 mai 2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 289 din 22 mai 2013 (M.Of. 289/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 252/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Hotărârea nr. 253/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Națională „Poșta  Română”  —  S.A.,  aflată  sub  autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;

Hotărârea nr. 254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe  anul  2013  al  Societății  Comerciale „Comicex” — S.A. la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar unic;

Hotărârea nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor „Conversmin” — S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 256/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale UNIFARM — S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății. 

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu