20 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 287 din 21 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 287 din 21 mai 2013 (M.Of. 287/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

• Decizia nr. 18/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 115 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

• Decizia nr. 190 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

• Hotărârea nr. 258/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

• Hotărârea nr. 265/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009;

 Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite;

• Hotărârea nr. 266/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani;

• Hotărârea nr. 267/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

• Decizia nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu