25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 279 şi 280 din 16 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 279 din 16 aprilie 2014 (M.Of. nr. 279/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 29/2014 privind vacantarea unui mandat de senator
Hotărârea nr. 31/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 60/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Decizia nr. 94/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 196/2014 privind stabilirea unei derogări de la restricţiile de circulaţie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 13/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 5/2014 pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării
Hotărârea nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votareşi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an
Hotărârea nr. 8/2014 pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 280 din 16 aprilie 2014 (M.Of. nr. 280/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 257/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilora unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului,precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
Hotărârea nr. 258/2014 pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 234/362/52/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu