25 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 277 şi 278 din 15 şi 16 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 277 din 15 aprilie 2014 (M.Of. nr. 277/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 17/2014 pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 274/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013
Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 168/2014 pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
Decizia nr. 169/2014 privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
Decizia nr. 170/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Decizia nr. 171/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Decizia nr. 172/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Decizia nr. 173/2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI

Hotărârea nr. 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Culturală a Rutenilor din România

REPUBLICĂRI

Legea nr. 35(r2)/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 278 din 15 aprilie 2014 (M.Of. nr. 278/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 412/15.482/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorulde contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţăşi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerarede înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusuluineacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusuluinecuvenit/supracompensării

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Hotărârea nr. 1/2014 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electoraleconstituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu