18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 275 şi 276 din 16 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 (M. Of. 275/2013) a fost inclus un singur act normativ:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr. 144/2008.

***

În Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 (M. Of. 276/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 22/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere.

* DECRETE

Decretul nr. 480/2013 pentru numirea în funcție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Decretul nr. 481/2013 pentru numirea în funcția de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Decretul nr. 482/2013 pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Decretul nr. 483/2013 pentru numirea în funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție

Decretul nr. 484/2013 pentru numirea în funcție a procurorului-șef al   Direcției   de   Investigare   a   Infracțiunilor   de Criminalitate Organizată și Terorism;

Decretul nr. 485/2013 pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 186/2013 privind  modificarea  și  completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii  tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011;

Hotărârea nr. 235/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. — Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreținere și Reparații CF București și Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

Hotărârea nr. 243/2013 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuțite în activitățile din sectorul spitalicesc și cel al asistenței medicale.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 882/2013  al  ministrului  muncii,  familiei,  protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale  indexate  a  unui  tichet  de  masă  pentru semestrul I al anului 2013;

Ordinul nr. 883/2013  al  ministrului  muncii,  familiei,  protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 192/2013 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale „ISPO Broker de Asigurare” – S.R.L.;

Decizia nr. 193/2013 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare   a   Societății   Comerciale   RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu