25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 273 din 15 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 273 din 15 mai 2013 (M.Of. 273/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

• Hotărârea nr. 14/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 234/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;

• Hotărârea nr. 236/2013 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară;

• Hotărârea nr. 240/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

• Decizia nr. 213/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji;

• Decizia nr. 215/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare;

• Decizia nr. 216/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice;

• Decizia nr. 217/2013 privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

• Decizia nr. 218/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2013, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 732/2013 al ministrului transporturilor privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

• Decizia nr. 58/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014.

***

  • Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu