21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 272 din 15 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 272 din 15 mai 2013 (M.Of. 272/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 116 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

• Decizia nr. 118 din 5 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 50/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011;

• Ordinul nr. 59/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune şi de dare în administrare pentru explorare şi pentru modificarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud;

• Ordinul nr. 1225/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013—14 mai 2014.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu