18 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 272, 273 şi 274 din 14 şi 15 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 272 din 14 aprilie 2014 (M.Of. nr. 272/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 34/2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
Protocolul la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor
Decretul nr. 312/2014 privind promulgarea Legii pentru aderarea Românieila Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor,adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 85/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 265/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
Hotărârea nr. 266/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 29/2014 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş
Ordinul nr. 30/2014 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială “Depomureş” – S.A. Târgu Mureş

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 273 din 14 aprilie 2014 (M.Of. nr. 273/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 45/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”
Decretul nr. 363/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 78/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 525/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor
Ordinul nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
Ordinul nr. 801/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014
Ordinul nr. 913/2014 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 545/2014
Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 259/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 274 din 15 aprilie 2014 (M.Of. nr. 274/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 45/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă
Decizia nr. 46/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă
Decizia nr. 48/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 49/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarialăale personalului plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 279/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielipe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transportal Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2″Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice,care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiatîntre Camera Auditorilor Financiari din Româniaşi Ministerul Fondurilor Europene privind organizareaşi desfăşurarea activităţii de audit financiarpentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabilede la alţi donatori” la Hotărârea ConsiliuluiCamerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu