21 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 271, 272, 273 şi 274 din 19 aprilie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 271 din 19 aprilie 2017 (M.Of. nr. 271/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 65/2017 privind instituirea zilei de 21 martie – Ziua Olteniei;
 • Decretul nr. 390/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 martie – Ziua Olteniei;
 • Legea nr. 67/2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Decretul nr. 392/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Legea nr. 68/2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
 • Decretul nr. 393/2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 272 din 19 aprilie 2017 (M.Of. nr. 272/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 66/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 273 din 19 aprilie 2017 (M.Of. nr. 273/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 63/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 388/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Legea nr. 64/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal;
 • Decretul nr. 389/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal;
 • Legea nr. 66/2017 privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
 • Decretul nr. 391/2017 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002;
 • Legea nr. 69/2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;
 • Decretul nr. 394/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;
 • Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 395/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 72/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 • Decretul nr. 397/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 34/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 147/401/573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A..

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 3/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 274 din 19 aprilie 2017 (M.Of. nr. 274/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

 • Decretul nr. 398/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 702/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 153/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental;
 • Hotărârea nr. 154/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Marin Florian;
 • Hotărârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;
 • Hotărârea nr. 230/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 231/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 347/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 348/2017 privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrilă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 349/2017 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
 • Decizia nr. 350/2017 pentru eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 351/2017 privind numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu