23 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 268 din 14 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 268 din 14 mai 2013 (M.Of. 268/2013) au fost incluse următoarele acte normative:                        

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI                    

Hotărârea nr. 23/2013 privind constatarea încetării unui mandat de senator.    

* DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR                  

Decizia nr. 17/2013 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                        

Hotărârea nr. 227/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine;

Hotărârea nr. 233/2013 privind  suplimentarea  bugetului Ministerului pentru Societatea Informațională, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii  având  ca  obiect  acordarea  de  drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Hotărârea nr. 238/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE                    

Decizia nr. 1/2013 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Moreni – Ghirdoveni;

Ordinul nr. 608/2013 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizației speciale pentru importul și/sau exportul de sânge uman și/sau componente sanguine umane din ori în alte țări.

* ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                     

Ordinul nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale — formulare unice pe țară, fără  regim special.

* RECTIFICĂRI

Rectificare la Ordinul MEN nr. 3545/2013.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu