14 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 268, 269, 270 şi 271 din 22 aprilie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 268 din 22 aprilie 2015 (M.Of. nr. 268/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 139/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 149/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 252/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 12/2015 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul “Totul pentru Ţară” din 22.04.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 269 din 22 aprilie 2015 (M.Of. nr. 269/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 103/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 106/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Decizia nr. 109/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din acelaşi cod.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 3542/2015 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale “Joc şi mişcare”, curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, “Educaţie pentru prevenirea riscului rutier”, curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, “Educaţie pentru dezvoltare”, curriculum la decizia şcolii pentru liceu, “Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală”, curriculum la decizia şcolii pentru liceu.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 270 din 22 aprilie 2015 (M.Of. nr. 270/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;
 • Decretul nr. 408/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România;
 • Legea nr. 84/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Decretul nr. 409/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Legea nr. 85/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decretul nr. 410/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 231/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili;
 • Ordinul nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 271 din 22 aprilie 2015 (M.Of. nr. 271/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 111/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 121/2015 privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Hotărârea nr. 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 63/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA – S.A..

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 15/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu