12 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013 (M.Of. 267/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* DECRETE

Decretul nr. 467/2013 privind acreditarea unui ambasador;

Decretul nr. 468/2013 privind acreditarea unui ambasador;

Decretul nr. 469/2013 privind înaintarea în gradul de general cu patru  stele, la trecerea în rezervă, a unui general- locotenent cu trei stele din Ministerul  Apărării Naționale.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Ordonanța de urgență nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase „REMIN” — S.A. Baia  Mare,  administrate  de Agenția  Națională  de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent;

Hotărârea nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai și iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum și modificarea unor acte normative.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 733/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea  teoretică  și  practică  a  persoanelor  în vederea obținerii permisului de conducere.

* ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 211/2013 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin   Ordinul   președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

* ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Decizia nr. 200/2013 privind sancționarea Societății „United Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare;

Decizia nr. 210/2013  privind sancționarea Societății ULTRA Broker de Asigurare — S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu