17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 266 din 13 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 266 din 13 mai 2013 (M.Of. 266/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

• Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 621/2013 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Protocolului adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013;

° Protocol adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

• Hotărârea nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu