21 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 264, 265, 266 şi 267 din 14 aprilie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 264 din 14 aprilie 2017 (M.Of. nr. 264/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 775/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal, ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 344 alin. (3) şi (4) şi ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 87/2017 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine şi/sau bovine şi/sau ovine.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 265 din 14 aprilie 2017 (M.Of. nr. 265/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 215/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență;
 • Hotărârea nr. 216/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MTS nr. 305/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești;
 • Ordinul MTS nr. 319/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului național „Tabere studențești“ 2017;
 • Ordinul MTS nr. 322/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret;
 • Ordinul MTS nr. 323/2017 pentru aprobarea Metodologiei și a regulamentului de tabără pentru organizarea și desfășurarea activităților de tabără de odihnă în centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului;
 • Ordinul MTS nr. 324/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului;
 • Ordinul MTS nr. 325/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare și a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști;
 • Ordinul MTS nr. 345/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul național „Tabere studențești 2017“ și alte activități privind segmentul studențesc;
 • Ordinul MTS nr. 347/2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 266 din 14 aprilie 2017 (M.Of. nr. 266/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 59/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București;
 • Decretul nr. 373/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București;
 • Legea nr. 60/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
 • Decretul nr. 374/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
 • Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decretul nr. 375/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 62/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
 • Decretul nr. 376/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
 • Decretul nr. 377/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 378/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • Decretul nr. 379/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 219/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • Hotărârea nr. 220/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj;
 • Hotărârea nr. 221/2017 privind declararea anului 2017 ca „Anul Mărăști, Mărășești, Oituz – 100“;
 • Hotărârea nr. 222/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrării „Zilele concurenței în România – 20 de ani“, în perioada 17-18 mai 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 267 din 14 aprilie 2017 (M.Of. nr. 267/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 89/2017 privind inspectorii fitosanitari împuterniciți să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 492/2017 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu în calitate de membru – președinte al Consiliului de administrație al Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu