21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 262 din 10 mai 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (partea I) nr. 262 din 10 mai 2013 (M.Of. 262/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

• Hotărârea nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi;

• Hotărârea nr. 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe;

• Hotărârea nr. 231/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental;

• Hotărârea nr. 232/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaţare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

• Decizia nr. 210/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• Ordinul nr. 43/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

• Ordinul nr. 740/2013 al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV;

• Ordinul nr. 745/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate;

• Ordinul nr. 2171/2013 al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Locuinţă cu atelier”, din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, Bucureşti;

• Ordinul nr. 3418/2013 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu