20 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 260 şi 261 din 9 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 260 din 9 mai 2013 (M.Of. 260/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 139/2013 pentru modificarea și completarea  Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare;

Decretul nr. 440/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea  financiară  și  falimentul  societăților  de asigurare;

Decretul nr. 459/2013 privind retragerea unei decorații;

Decretul nr. 460/2013 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul nr. 461/2013 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul nr. 462/2013 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul nr. 463/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul nr. 464/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul nr. 465/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naționale;

Decretul  nr. 466/2013 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naționale.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 219/2013 pentru modificarea și completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3548/2013 al ministrului  educației  naționale  privind aprobarea planurilor de învățământ pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani.

***

În Monitorul Oficial nr. 261 din 9 mai 2013 (M.Of. 261/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 112 din 5 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;

Decizia nr. 159 din 12 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, precum și ale ordonanței de urgență, în ansamblul său, și ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  24/2008  privind  accesul  la  propriul  dosar  și deconspirarea Securității;

Decizia nr. 162 din 12 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.  

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 211/2013 privind eliberarea domnului Mihai Cristian Sebastian din funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Decizia nr. 212/2013  privind  numirea  domnului  Constantin Marius Banu în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

* ACTE ALE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 1/2013 pentru aprobarea raportului și programului de activitate ale Consiliului director;

Hotărârea nr. 2/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale;

Hotărârea nr. 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare;

Hotărârea nr. 4/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină;

Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea unor membri de onoare.

Actele normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu