16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 260, 261, 262, 263 şi 264 din 9 şi 10 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 260 din 9 aprilie 2014 (M.Of. nr. 260/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 17/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 – COM (2014) 15

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 82/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-281, art. 30, art. 65, art. 681, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 3859 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi, în special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 5, art. 181 alin. (1) şi art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 244/2014 privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sănătăţiiîn administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea nr. 247/2014 privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 11-13 mai 2014,a celei de-a IX-a Conferinţe a autorităţilor judiciare din regiunea Balcanilorşi a Reuniunii conducătorilor consiliilor judiciare din statele participantela Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est
Hotărârea nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7din Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti
Hotărârea nr. 260/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Neacşu Petre-Silviu
Hotărârea nr. 261/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar,prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publicede subprefect al judeţului Neamţde către domnul Neculae Gheorghe

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 162/2014 pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 1/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2/1/2013/HP

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 261 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 261/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 35/2014 pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013
Acord intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
Decretul nr. 313/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 76/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legilor nr. 9/1998, 290/2003 şi 393/2006

REPUBLICĂRI

Legea nr. 132(r1)/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 262 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 262/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
Decretul nr. 329/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 16/2014 pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC – INFOSEC 2

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 263 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 263/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 259/2014 privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 264 din 10 aprilie 2014 (M.Of. nr. 264/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 167/2014 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

REPUBLICĂRI

Legea nr. 293(r2)/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu