16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 256, 257, 258 şi 259 din 9 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 256 din 9 aprilie 2014 (M.Of. nr. 256/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România
Ordinul nr. 577/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 83/2014 privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 85/2014 privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 86/2014 privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii
Decizia nr. 87/2014 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKERDE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 89/2014 privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirearaportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice,aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 257 din 9 aprilie 2014 (M.Of. nr. 257/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 108/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească şi autoritatea executivă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria” din municipiul Constanţa
Ordinul nr. 3239/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Little London” din municipiul Bucureşti

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 2/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3/1/2013/HP

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 258 din 9 aprilie 2014 (M.Of. nr. 258/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Declaraţia nr. 1/2014 privind susţinerea măsurilor de relaxare fiscală şi stimulare economică

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 81/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. a), b) şi d) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private
ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI
Hotărârea nr. 1/2014 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014
Hotărârea nr. 2/2014 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013, şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 259 din 9 aprilie 2014 (M.Of. nr. 259/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 18/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 90/2014 privind sancţionarea cu retragerea aprobării a doamnei Epure Anca Nicoleta, persoană semnificativă a Societăţii CERTO-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

Legea nr. 182(r2)/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu