16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 253, 254 şi 255 din 8 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 253 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 253/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 330/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 331/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 332/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 333/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 334/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 335/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 336/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 337/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 338/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 339/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 340/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 341/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 342/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 343/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 344/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 345/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 346/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 347/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 348/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 349/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 350/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
Decretul nr. 351/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
Decretul nr. 352/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer
Decretul nr. 353/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer
Decretul nr. 354/2014 privind conferirea unor decoraţii

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea în Cauza Manolachi împotriva României

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor Târgu Mureş

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 254 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 254/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 326/2014 privind rechemarea unui ambasador
Decretul nr. 355/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne
Decretul nr. 356/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 246/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 379/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut
Ordinul nr. 380/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 255 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 255/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 30/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Decretul nr. 308/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Decretul nr. 327/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Legea nr. 37/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Decretul nr. 328/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 27/2014 privind vacantarea unui mandat de senator
Hotărârea nr. 28/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu