21 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 253, 254, 255 şi 256 din 12 aprilie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 253 din 12 aprilie 2017 (M.Of. nr. 253/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • Decretul nr. 359/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • Legea nr. 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Decretul nr. 370/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 12/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 421/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora;
 • Ordinul MFP nr. 581/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 254 din 12 aprilie 2017 (M.Of. nr. 254/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 213/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie în Dosarul nr. 4.318/118/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 255 din 12 aprilie 2017 (M.Of. nr. 255/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 53/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară;
 • Decretul nr. 358/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 206/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, instituţie din subordinea Ministerului Sănătăţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR – Amânarea publicării informaţiilor privilegiate.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 4/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, prin Încheierea din data de 29 noiembrie 2016 pronunţată în Dosarul nr. 685/36/2015, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 256 din 12 aprilie 2017 (M.Of. nr. 256/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 55/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
 • Decretul nr. 369/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
 • Legea nr. 58/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • Decretul nr. 372/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 35/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 36/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară – COM(2017) 34 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 792/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), precum şi ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 331/2017 privind numirea doamnei Petruța-Raluca Niță în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 332/2017 pentru numirea domnului Ion Cîmpeanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului;
 • Decizia nr. 333/2017 pentru numirea domnului Ion Radu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei;
 • Decizia nr. 334/2017 pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 335/2017 privind numirea domnului Sterică Fudulea în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

Scrie un comentariu