17 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 248, 249, 250, 251 şi 252 din 7 şi 8 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 248 din 7 aprilie 2014 (M.Of. nr. 248/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 231/2014 privind rechemarea şi numirea unui consul general
Hotărârea nr. 249/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 – judeţul Timiş
Hotărârea nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Hotărârea nr. 251/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privindatestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 160/2014 privind eliberarea domnului Victor Socaciu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Decizia nr. 161/2014 privind numirea domnului Adrian Sanda în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră
Ordinul nr. 447/2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoiriiParcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climaticenr. 364/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 249 din 7 aprilie 2014 (M.Of. nr. 249/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
Hotărârea nr. 238/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil care nu aparţine proprietăţii publice a statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilorcu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 250 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 250/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 239/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţul Dolj
Hotărârea nr. 240/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 251 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 251/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 248/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executoriiaferente trimestrului I al anului 2014
Hotărârea nr. 253/2014 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 823/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul Românieide produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGTR-RO-03

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 84/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Stănilă Ţiculescu Ileana Cătălina -administrator/director general, persoană semnificativă a Societăţii SIC ASIGURĂRIBROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

Legea nr. 346(r2)/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 252 din 8 aprilie 2014 (M.Of. nr. 252/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 32/2014 pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013
Tratat privind comerţul cu arme
Decretul nr. 310/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013

REPUBLICĂRI

Legea nr. 17(r2)/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu