21 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial nr. 248, 249, 250, 251 şi 252 din 11 aprilie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 248 din 11 aprilie 2017 (M.Of. nr. 248/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 51/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală;
 • Decretul nr. 356/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 160/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 198/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private;
 • Decizia nr. 453/2017 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii LAND – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 454/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RISK MANAGEMENT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 1/2017 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 1 aprilie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 249 din 11 aprilie 2017 (M.Of. nr. 249/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 271/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 19/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Hunedoara – Secţia I civilă în Dosarul nr. 8.094/278/2014 al acestei instanţe.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 250 din 11 aprilie 2017 (M.Of. nr. 250/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3492/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Excellence” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MEN nr. 3496/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “profesional”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională “zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc;
 • Ordinul MEN nr. 3495/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 251 din 11 aprilie 2017 (M.Of. nr. 251/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAPFE nr. 2578/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiţia teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 252 din 11 aprilie 2017 (M.Of. nr. 252/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
 • Decretul nr. 357/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 417/2017 privind modificarea și completarea Cerințelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.763/2007;
 • Decizia ANP nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007.

LISTE

 • Listă cuprinzând asociațiile și fundațiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Reghin în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu