19 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013 (M.Of. 247/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

Decretul nr. 411/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,  pentru  modificarea  și  completarea  Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și  pentru  modificarea  și  completarea  altor  acte normative.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 202/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „LG — 97” din municipiul București.   

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 563/2013 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora;

Ordinul nr. 713/2013 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;

Ordinul nr. 721/2013 al ministrului transporturilor pentru desemnarea personalului cu atribuții de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă și pentru  împuternicirea  persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu