21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 24 şi 25 din 13 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 24 din 13 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 24/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Decretul nr. 1/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Decretul nr. 9/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1146/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 176/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

Ordinul nr. 2495/2013 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari – etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 53/2013 privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 25 din 13 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 25/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

Ordinul nr. 17/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu