21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 236 şi 237 din 2 aprilie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 236 din 2 aprilie 2014 (M.Of. nr. 236/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2014

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 5/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-3 aprilie 2014

DECRETE

Decretul nr. 325/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate
Ordinul nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
Ordinul nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

Hotărârea nr. 3/2014 privind interpretarea noţiunii “partid politic care are membri în Parlamentul European”

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Polonezilor din România

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 237 din 2 aprilie 2014 (M.Of. nr. 237/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

Hotărârea nr. 6/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
Hotărârea nr. 8/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Hotărârea nr. 9/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
Hotărârea nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 232/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 233/2014 privind exercitarea prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae
Hotărârea nr. 234/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa
Hotărârea nr. 235/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai
Hotărârea nr. 236/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 145/2014 privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu