21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 234 din 23 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 234 (partea I) din 23 aprilie 2013 (M.Of. 234/2013) cuprinde următoarele acte normative:

• Legi şi decrete

Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;

Decretul nr. 408/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

• Acte ale Camerei Deputaţilor

Decizia nr. 16/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

• Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 187/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 244/2013 al ministrului pentru societatea informaţională privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;

Ordinul nr. 357/2013 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Saschiz, judeţul Mureş;

Ordinul nr. 511/2013 al ministrului tineretului şi sportului pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere;

Ordinul nr. 532/2013 al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft legislativ realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 de AICI.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu