25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 218 şi 219 din 17 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 218 (partea I) din 17 aprilie 2013 (M.Of. 218/2013) cuprinde următoarele acte normative:

• Hotărâri ale Senatului

Hotărârea nr. 18/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;

Hotărârea nr. 19/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională.

• Hotărâri ale Camerei Deputaţilor

Hotărârea nr. 10/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

• Decrete

Decretul nr. 381/2013 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne.

• Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia nr. 84 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi art. 591 alin. 1 din Codul penal;

Decizia nr. 131 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

• Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 153/2013 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

Hotărârea nr. 157/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Bucureşti—Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă — Constanţa”;

Hotărârea nr. 160/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

Hotărârea nr. 162/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Telecomunicaţii C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 493/2013 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

***

Monitorul Oficial nr. 219 (partea I) din 17 aprilie 2013 (M.Of. 219/2013) cuprinde un singur act normativ:

• Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 501/2013 al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro -noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu