21 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 213 din 15 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 213 din 15 aprilie 2013 (M.Of. 213/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 91/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A.;

Decretul nr. 365/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A.;

Legea nr. 92/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012;

Decretul nr. 366/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012;

Legea nr. 95/2013 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004;

Decretul nr. 369/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004;

Legea nr. 96/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Decretul nr. 370/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Legea nr. 97/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime;

Decretul nr. 371/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime;

Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Decretul nr. 372/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Legea nr. 99/2013 pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor;

Decretul nr. 373/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 154/2013 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj;

Hotărârea nr. 156/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea unor acte normative.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 190/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 41/2013 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă — Runda nr. 82/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu