17 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 208 şi 210 din 12 şi 13 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 208 din 12 aprilie 2013 (M.Of. 208/2013) sunt incluse următoarele acte normative:

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 77 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 79 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. b) și art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;

Decizia nr. 102 din 28 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate  a  dispozițiilor  art.  118  și  ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

* ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;

Ordonanța  de  urgență  nr. 25/2013 pentru  modificarea  și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI          

Decizia nr. 188/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baș Ioan pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE    

Ordinul nr. 207/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului  pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și  control,  retragere  a  recunoașterii,  extindere  a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare.

***

În Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 (M.Of. 210/2013) sunt incluse următoarele acte normative:

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI       

Ordonanța de urgență nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014;    

Hotărârea nr. 148/2013 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE    

Ordinul nr. 502/2013 al ministrului sănătății pentru aprobarea obligativității raportării lunare a punerii pe piața din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/ fabricanții autorizați.

* ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI       

Ordinul nr. 19/2013 pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare și a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013—2014.

* ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE  

Hotărârea nr. 1.044/2013 privind modificarea și completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu